­
Slide background
Slide background
Slide background

Aims

•Lehtësimi i identifikimit te përbashkët dhe artikulimi i prioriteteve dhe mundësive për zhvillimin ekonomik lokal të rajonit.
•Mbështetje për zhvillimin e sipermarrjeve të vogla dhe krijimin e mundësive për punësim.
•Nxitja e dialogut ndërmjet aktoreve lokal dhe të kapacitetit institucional të organizatave anëtare.

Principles

•TË BRENDSHME: bazuar në shfrytëzimin e burimeve, kapaciteteve dhe mundësive lokale.
•TË INTEGRUAR: ka qëllim zhvillimin e zinxhirit të vlerave nëpërmjet integrimit midis aktiviteteve në faza të ndryshme të cilkit te prodhimit.
•PËRFSHIRËSE: të lehtësojë hyrjen e grupeve vulnerabël në aktivitete ekonomike.
•MBËSHTETËSE: të lejojë riprodhimin e vazhdueshëm të burimeve financiare dhe mjedisore mbi të cilat është ngritur.
•PJESËMARRËSE: duke u bazuar në identifikimin e prioriteteve dhe mundësive ekonomike ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe institucioneve te angazhuara në zhvillimin ekonomik të rajonit.

Intentions

•Një institucion i njohur ndërmjetës midis niveleve ndërkombetare e kombëtare dhe të territorit.
•Një agjent përgjegjës që manaxhon dhe implementon politikat rajonale në emër të qeverive kombëtare dhe lokale.
•Një partner lokal i programeve dhe organizatave ndërkombëtare

Who we are

The Albanian Foundation TEULEDA founded with the support of the UNOPS – PASARP Program, operates as a financially independent and self – financing agency. TEULEDA is owned by public (local) and private institutions, which are at the same time its member and are represented in the General Assembly and the Executive Board. These structures manage and exercise control over the TEULEDA strategy and activities. The technical staff of the agency works for the daily implementation of TEULEDA mission. The agency is located in the city of Shkoder and the next objective is to open two decentralized desks in Puka and Koplik which will be operated by local intermediaries

Mission

TEULEDA agency, is a non profit organisation. Its main objective is to contribute to the determination and implementation of the economic development of Shkodra Region objectives, always in compliance with other institution competencies, and in close collaboration with them. TEULEDA’s activities are focused on the better use of local resources, as well as on the inclusion of the disadvantaged population and less developed areas, in the formal economic circle. Within this scope, the main objective is the identification, analysis and implementation of initiatives which promote the development of economic activities and create employment opurtunities in a framework which harmonises the poverty reduction with the promotion of an intergrated and sustainable development of the territory.

News

2208, 2015

International Roma Day

By |August 22nd, 2015|Categories: News|0 Comments

“With approximately 10 -12 million people living in Europe, Roma is the largest ethnic minority in Europe. For decades they are subject of suspicion, mythology, discrimination, deportation, slavery and genocide living outside the boundaries of the […]

Partners

Regional Council of Shkodra

Municipality of Shkodra

Ministry of Integration

EU

UN – Albania

ILS LEDA

ART