Anëtarët themelues të Agjencisë TEULEDA:

 1. Prefektura Shkodër
  Tel/Fax. +35522242705
  E-mail:prefeshk@abcom-al.com

  2. Qarku Shkodër
  Tel/Fax. +35522242741
  E-mail:qarkushkoder@interalb.net
  qarkushkoder@yahoo.com
  www.qarkushkoder.org

  3. Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
  Tel/Fax. +355 22243747 / 242235
  E-mail: arjetatroshani@albnet.net

  4. Bashkia Shkodër
  Tel/Fax. +35522243783 / 242331
  E-mail:
  www.shkodra.gov.al

  5. Bashkia Koplik
  Tel/Fax. +355
  E-mail:

  6. Bashkia Pukë
  Tel/Fax. +35521222427
  E-mail: rstrugaj@icc-al.org

  7. Bashkia Fush Arrëz
  Tel/Fax. +355
  E-mail:

  8. Zyra Rajonale e Punësimit
  Tel/Fax. +35522242780
  E-mail:

  9. Agjencia e Zhvillimit Rajonal
  Tel/Fax. +35522242327 / 243678
  E-mail: shantoja@albaniaonline.net

  10. Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Shkodër
  Tel/Fax. +35522242460
  E-mail: ccish@abissnet.com.al

  11. Inkubatori i Biznesit Shkodër
  Tel/Fax. +35522250333
  E-mail: arbenhaveri@yahoo.com

  12. Konfederata e Sindikatave
  Tel/Fax. +35522242085
  E-mail: fatela@albnet.net

  13. Drejtoria e Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
  Tel/Fax. +35522242772
  E-mail:

  14. Fondacioni Shqiptar për Trainim dhe Zhvillim (AFTD) 
  Tel: +35522243943
  E-mail:

  15. Shoqata Gruaja e Shkodrës
  Tel: +355682240205
  E-mail:

  16. “Refleksione” – Shkodra
  Tel: +35522242360
  E-mail: beshamushani@yahoo.it

  17. “A.R.F.A.”, Fushë – Arrëz
  Tel: +355
  E-mail:

  18. Shoqata Eco – Forest, Pukë
  Tel: +355682704103
  E-mail: nduecuni@icc-al.org

  19. “Alb-druri”, Fushë – Arrëz
  Tel: +355244
  E-mail:

  20. Caritas Shqiptar Shkodër
  Tel: +35522244056 / 57
  E-mail:

  21. LVIA
  Tel: +35522242543
  E-mail: lvia.alba@yahoo.it

  22. Qendra e Transferimit të Teknologjive
  Tel: +35522242507
  E-mail: ileka@albnet.net