18 Jul

Workshop në kuadër të projektit HERMES organizuar me 03 Korrik 2019

TEULEDA në kuadër të projektit Hermes, projekt i bashkëfinancuar nga fondet e BE programi Balkan Mediterranean, në bashkëpunim me IGJEUM (Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit) partner në këtë projekt, organizoi me datë 03 Korrik 2019 Workshop-in e tretë me teme” Menaxhimi i zonave bregdetare dhe ndryshimeve klimaterike në nivel lokal”. Workshopi u zhvillua në Tiranë në ambjentet e IGJEUM dhe pati një pjesëmarrje te konsiderushme nga organet publike, lokale, shoqëria civile, ekspert të fushës dhe publik i interesuar.

Axhenda e Workshopit :en_workshop_Agenda

Më poshtë po listojmë dhe temat dhe prezantimet e bëra gjatë këtij takimi.

  1. Prof. Georgios Sylaios, DUTH/Greece 01_hermes_intro_duth_Sylaios
  2. Yiannis TSOUKALIDIS, Special Advisor to the Mayor of PAGGAIO/Greece 02_hermes_czm_sld_paggaio_yat
  3. George Zodiatis, ORION/Cyprus 03_hermes_monitoring_orion_Zodiatis
  4. Klodian Zaimi, IGEWE/Albania 04_hermes_al_erosion_igewe_Zaimi
  5.  Boyan Savov, UBBSLA/Bulgaria 05_hermes_bg_erosion_ubbsla_savov
  6. Ervis Krymbi PhD, TEULEDA/Albania 06_hermes_al_gis_teuleda_ervis
  7. Georgios Gkikas & Georgios Sylaios, DUTH/Greece 07_hermes_erosion_paggaio_duth_gkikas_Sylaios
  8. Sokol Marku, Albanian Geological Service- Coastal Erosion Present Status in Albania

News

0 Comment

related posts

LEAVE A COMMENT