Anëtarët themelues të Agjencisë TEULEDA:

1.Prefektura Shkodër
Tel/Fax. +35522242705
E-mail:prefeshk@abcom-al.com

2. Qarku Shkodër
Tel/Fax. +35522242741
E-mail:qarkushkoder@interalb.net
qarkushkoder@yahoo.com
www.qarkushkoder.org

3. Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Tel/Fax. +355 22243747 / 242235
E-mail: arjetatroshani@albnet.net

4. Bashkia Shkodër
Tel/Fax. +35522243783 / 242331
E-mail:
www.shkodra.gov.al

5. Bashkia Koplik
Tel/Fax. +355
E-mail:

6. Bashkia Pukë
Tel/Fax. +35521222427
E-mail: rstrugaj@icc-al.org

7. Bashkia Fush Arrëz
Tel/Fax. +355
E-mail:

8. Zyra Rajonale e Punësimit
Tel/Fax. +35522242780
E-mail:

9. Agjencia e Zhvillimit Rajonal
Tel/Fax. +35522242327 / 243678
E-mail: shantoja@albaniaonline.net

10. Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Shkodër
Tel/Fax. +35522242460
E-mail: ccish@abissnet.com.al

11. Inkubatori i Biznesit Shkodër
Tel/Fax. +35522250333
E-mail: arbenhaveri@yahoo.com

12. Konfederata e Sindikatave
Tel/Fax. +35522242085
E-mail: fatela@albnet.net

13. Drejtoria e Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Tel/Fax. +35522242772
E-mail:

14. Fondacioni Shqiptar për Trainim dhe Zhvillim (AFTD) 
Tel: +35522243943
E-mail:

15. Shoqata Gruaja e Shkodrës
Tel: +355682240205
E-mail:

16. “Refleksione” – Shkodra
Tel: +35522242360
E-mail: beshamushani@yahoo.it

17. “A.R.F.A.”, Fushë – Arrëz
Tel: +355
E-mail:

18. Shoqata Eco – Forest, Pukë
Tel: +355682704103
E-mail: nduecuni@icc-al.org

19. “Alb-druri”, Fushë – Arrëz
Tel: +355244
E-mail:

20. Caritas Shqiptar Shkodër
Tel: +35522244056 / 57
E-mail:

21. LVIA
Tel: +35522242543
E-mail: lvia.alba@yahoo.it

22. Qendra e Transferimit të Teknologjive
Tel: +35522242507
E-mail: ileka@albnet.net