Bashkëpunim mes institucioneve publike dhe private italiane dhe shqiptare për mbrojtjen e ambientit dhe vlerësimin e ligatinave në të dy anët e adritikut me anë të:

  • Zbatimit të modeleve dhe instrumenteve të përbashkëta në analiza dhe monitorime.
  • Rikualifikimit të disa zonave përmes ndërhyrjeve përmiresuese dhe vlerësuese.
  • Aksione shkëmbimi eksperience të finalizuara në përfshirjen e institucioneve dhe komuniteteve në mbrojtjen e mjedisit.

Në kuadër të këtij aktiviteti janë bërë disa takime dhe tani pritet te filloje implementimi i nje projekti pilot mbi zonat e lagështa, projekt i cili është ndërthurur dhe me projektin WetSysB.

Hyrje:

Menaxhimi i projektit, koordinimi tekniko-shkencor dhe monitorimi.
Entet e përfshira: Prov.BR; UniLE; IAMB; Com. LE; Min.Amb.Al.
Aktiviteti konsiston më menaxhimin e përditshëm të aktiviteteve të bashkëpunimit ndërkufitar, të atyre infrastrukturore, strukturore dhe tekniko – shkencore.
Organigrama e grupit të koordinimit parashikon këto aktirë:
Drejtues projekti (Prov. BR);
Departamenti shkencor (UniLE)
Koordinimi tekniko shkencor aktivitetet ndërkufitare (Prov. BR)
Koordinimi për ndërhyrjet strukturore (Prov. BR)
Komiteit i Koordinimit:
Koordinimi i aktiviteteve të vlerësimit ekonomik dhe spin-off (Prov. LE)
Koordinimi tekniko – operaativ për planin e menaxhimit të përbashkët (UniLE)
Mbështetja institucionale partneriteti Shqiptar (Min. Amb. Al.)
Koordinimi tekniko – operaativ për aktivitetet e projektit të bashkëpunimit (I.A.M.B.)
Koordinimi tekniko – operaativ për për një imazh të përbashkët (Com. LE.)

Skeda e Projektit

 

 

itulli i Projektit Adriatico Meridionale & Jonio Wet Lands Sistem
Vendi i zbatimit Shqipëri, Itali.
Linja e financimit INTERREG IIIA Italia Albania
Kostoja totale e projektit
Partneri Kryesor Provinca e BRINDIZIT
Partnerët e përshirë PROVINCIA DI BRINDISI – Leader partner
PROVINCIA DI  LECCE
PROVINCIA DI BARI
UNIVERSITA’ DEL SALENTO
ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI  (I. A. M. B.)
COMUNE DI BRINDISI
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
COMUNE DI  LECCE
COMUNE DI  NARDO’
COMUNE DI  OSTUNI
COMUNE DI  VERNOLE
COMUNE DI  CAROVIGNO
MINISTERO DELL’AMBIENTE D’ALBANIA
REGIONE DI DURAZZO
REGIONE DI VALONA
COMUNE DI SARANDA
AGENZIA DI SVILUPPO TEULEDA DI SCUTARI
ISTITUTO DI RICERCA BIOLOGICA – ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL’ALBANIA DI TIRANA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TIRANA – ORTO BOTANICO
Data e fillimit dhe përfundimit 06/06/2006- 16/09/2008